1307. október 13. péntek

Éppen ma, azaz 710 évvel kezdődött meg a koncepciós per a Templomos Lovagrend megszüntetése és felszámolása miatt. Miért? Irigységből? Haragból? Félelemből? Rosszindulatból? Hitetlenségből? ...sorolhatnánk a jelzőket. Nincs értelme. A történetet ismerjük. Egy viszont biztos, a gonosz győzhet, de a HIT akkor sem fog megszűnni. Így történt ez ebben az esetben is. Ezek a lovagok életüket áldozták az Isten országáért, és Érettünk. Hősök voltak mindannyian. Mintha ma ismételni magát a történelem. Mindannyiunknak a Jó Harc érdekében küzdenünk kell a végsőkig, hogy MEGMARADJUNK. Emlékezzünk rájuk Örök Időkre -méltóképpen. Adj Uram Örök nyugodalmat a lelküknek.

"A történelem első koholt pereinek egyikére emlékezünk október 13-án a templomosok ellen, amely végül a rend bukását okozta. 1307 októberében IV. (Szép) Fülöp francia uralkodó egy jól megszervezett akcióval, saját királyságában egyetlen nap leforgása alatt lefoglalta a rend vagyonát, bezáratta a tagjait, majd eljárást indíttatott ellenük a keresztény vallás meggyalázása miatt. Fülöpnek sikerült elérnie, hogy V. Kelemen pápa a vienne-i zsinaton (1311-1312) feloszlassa a templomosok rendjét. A rend akkori nagymesterét, Jacques de Molay-t is Párizsba csalta, börtönbe záratta, majd 1314-ben máglyára küldte. A templomos birtokok java része a francia király (illetve az adott terület uralkodója) és a többi lovagrend, főként a johanniták kezébe került. Ezek a rendek felvettek a tagjaik közé számos volt templomos lovagot is."

1307. október 13. péntek