A Templárius alapítvány bemutatkozik

A TEMPLÁRIUS ALAPÍTVÁNY

CÉLJAINKRÓL, FELADATAINKRÓL, ELKÉPZELÉSEINKRŐL ÉS MEGVALÓSÍTÁSRA VÁRÓ PROGRAMJAINKRÓL

A Templomos Lovagrend Magyarországi Praeceptória lovagjai 1997. szeptember 30-án a következő céllal alapították a Templárius alapítványt, mely civil szervezet felelős katolikus hitünk megerősítését segíteni és támogatni különböző programokkal és pályázatokkal.

A Templomos lovagrend ünnepi indulója

A böngészője nem támogatja a hanglejátszást. Your browser does not support the audio element.

dom.Király István lovag, kürtművész (Szeged)


Az alapítvány célja:

 • lehetőséget adni a határon túl élő és a világon szétszórt magyar fiatalok számára, hogy Magyarországot és annak kultúráját, népét, eredetét megismerjék és közösségi kapcsolatokat teremtsenek
 • közreműködni a magyar fiatalok szabadidő eltöltésének megteremtésében, ösztönözni a kedvezményes turizmust, a hazai és a nemzetközi szakmai és jószolgálati kapcsolatokat
 • hozzájárulni az ifjúság önismeretének, magyarságtudatának kibontakoztatásához, védeni érdekeit
 • támogatni és szervezni az iskolán kívüli nemzetközi cserekapcsolatokat, segíteni a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését, az ehhez szükséges feltételek megteremtését
 • karitatív tevékenysége keretében támogatni a rászorulókat anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt
 • védeni, támogatni és ápolni a magyar népi hagyományokat és szokásokat
 • az alapítvány minden párttól független, pártokat sem közvetlenül, sem közvetve nem támogat, vagyona ilyen célokra semmilyen körülmények között sem használható fel.

A fenti célok eléréséhez az alapítvány anyagi eszközei igénybevételével, a rendelkezésre álló szellemi kapacitással és minden, a jogszabályok által megengedett eszközzel járul hozzá. Kuratóriumi elnöke: dom.Ungvölgyi János András. A kuratórium tagjai: dom.Király István (Szeged), dom.Kaszás László (Tamási), dom.Dr. Szebeny Gábor (Magyarkeszi), dom.Zelenák Zoltán Mihály (Fót). A felügyelő bizottság tagjai: Rác Szabó Zsuzsanna (Békés), Svraka Gábor János(Százhalombatta). A felügyelő bizottság elnöke: dom.Karácsony Zsolt

Az alapítvány által végzett munkánkról röviden:

 • Évek óta (immár 13 esztendeje) annak, hogy határon túli magyar fiatalokat táboroztatunk a Kanadai Rákóczi alapítvánnyal közösen Magyarországon. Minden évben 150 fő diák vehet részt, és tesszük ezt azzal a céllal, hogy a jövőben ők képezzék a magyar értelmiséget, és ’ottmaradásra’ biztassuk őket. A helyszín hazánk történelmi nevezetességei.
 • Emellett cserkésztáborokat szervezünk a gyermekeknek Tompán, Gyomaendrődön, Dobozon, Pécsen, Borsodnádasdon. Itt résztvesznek roma gyermekek is, akik közösen a többi gyermekkel. Úgy érzem az integrációkérdése itt valósul meg az iskola padot követően.
 • Gyomaendrődön van a Templomos Lovagrend Tiszántúli Kommendája, nem csak a Templárius alapítvány telephelye. Itt kezdődött el az a kezdeményezés, aminek a címe: „Segítsünk a rászoruló gyermekeken!” 2001-ben a Bethlen Gábor szakképző Iskolában dolgoztam, mint kollégiumi nevelőtanár, és azt láttam, hogy egyre több gyereknek okoz problémát az étkezés befizetése. Egyik dámánkkal ezt megbeszéltük, és eldöntöttük, hogy igen szűkös anyagi lehetőségeinkhez mérten karácsony előtt látogassunk meg néhány családot, akiket megajándékozunk tartós élelmiszerrel, édességgel. Hihetetlen fogadtatás és megrázó élmény fogadott bennünket. Akkor megfogadtuk, hogy ezt ki kell terjeszteni, és mindenévben több családot lepjünk meg a karácsony előtti időben, és tegyük ezt templomi körülmények között. Így is történt. Előbb 14, majd 75 150 családoknak okoztunk meglepetést egy kedves műsor keretében. Ez azóta is tart. Az idei adományozás lesz a VI. alkalom az Endrődi Szt. Imre Templomban. Mindig számos fővédnök tiszteli meg a rendezvényt, többek között Olaszországból Lovagrendünk Nagymestere, továbbá EU. Képviselők Brüsszelből, és sorolhatnám. Színvonalas és kulturált körülmények között zajlanak ezek a programok.
 • Partner szervezete vagyunk a Magyar Külügyminisztériumnak.
 • Résztveszünk az Országos Területfejlesztési Tanács mellett működő Civil Egyeztető Fórum munkájában, az OTTCEF-ben.
 • Több országos konferencián kaptunk lehetőséget arra, hogy bemutatkozhassunk.
 • Az Országos Széchenyi könyvtár felkért bennünket, hogy a most megjelenő tanulmányában írjunk munkánkról, mint pozitív példa romák segítésében.
 • Ezek a munkák tették lehetővé azt, hogy, hogy alapítványunk Gyomaendrődön közmegbecsülésnek örvend és elismerik munkánkat, annak ellenére, hogy országos hatókörű feladatokat látunk el. Ez vezetett oda, hogy pályázhattunk Mi is az egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében arra, hogy az Endrődi Kö-zösségi Házat működtessük. El is nyertük. Az volt a feltétel, hogy aki a legke-vesebbet kéri a működtetésre, az lesz a nyerő. Mint utólag kiderült, mi voltunk, akik ezt a legolcsóbban meg tudjuk ezt a feladat átvállalást. Így történt az, hogy 2006- március 1-től aláírtuk az alapítvány nevében az egyik alapító (Fr. Lakatos Sándor) és a kuratóriumi elnök, másrészt az Önkormányzat részéről a Város polgármestere (Dr. Dávid Imre) a közművelődési megállapodást.