Köszhasznúsági beszámoló - 2011

Mellékletként csatolom a 2011. évi közhasznúsági beszámolót, és jelentést, mellyel közzétételi kötelezettségünknek teszünk eleget.Egyben jelzem,hogy az Országos Bírói Hivatal felé is benyújtásra került.